Anlam Tasarımı ile Yaratıcı Çözümler Bulunur

Gönderildiadmin25/02/20190 Yorum

 

Anlam Tasarımı ile Yaratıcı Çözümler Bulunur

 

Roger Martin tarafından belirtildiği gibi tasarlanacak bir ürün, herhangi bir konu veya sorun hakkında düşünme şeklidir [1]. Mühendislik tasarım sürecinde fonksiyona odaklanmak, problemin altında yatan nedenlerin keşfedilmesine engel olabilir. Tasarım sürecinin başlatılmasına neden olan sorunun anlaşılması, farklı düşünce yaklaşımları ile gerçekleştirilebilir.

 

d. school tarafından yanlış isim olarak belirtilen ve düşünmekten çok yapmakla ilgili olduğu vurgulanan Design Thinking metotları, tasarımcıların problemli durumlara yeni yaklaşımlar yaratma konusundaki temel becerilerinden ziyade çözüm üretme becerilerine odaklanır [2] [3]. Asıl meselenin problem çözmek olarak düşünülmesi belki de tasarımcıların veya mühendislerin direkt çözüm için seçeneklere odaklanmalarına neden olur. Probleme neden olan birçok seçenek vardır. Ürün ve kullanılacağı çevre arasındaki uyumsuzluk, kullanıcı ve ürün arasındaki iletişimin yeterince açık olmaması veya ürün fonksiyonundan kaynaklı problemler olabilir. Mühendislik tasarım sürecinde, kısıtlı zaman içerisinde rekabetçi sistem ile yarışmanın yarattığı baskı, problemin anlaşılmamasına ve yanlış çözüm ile zaman kaybına neden olur. Bazı durumlarda problem, ürün anlamının tasarlanmaması veya ürün anlamında inovasyon ihtiyacının olmasıdır.

 

 

Doug Dietz, iki buçuk yıl üzerinde çalışarak tamamladığı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sistemleri projesini, bir hastanede, makinesini kullanılırken görme fırsatı buldu. MRG makinesinde, uzun süre hareketsiz yatmak çocukları korkuttuğu için, pediatri hastalarının %80inin uyutulması gerektiğini öğrendi. Bu durum Doug’ta makinede değişiklik yapması gerektiği düşüncesini uyandırdı. Doug, insan merkezli bir tasarım ve inovasyon yaklaşımı hakkında bilgi edinerek, kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla mevcut ürünlerin ve hizmetlerin kullanıcılarını gözlemledi. Çeşitli sektörlerden ve – yönetimden insan kaynaklarına ve finansa kadar- çeşitli görevlerden insanlarla insan merkezli tasarım sürecinde ilerlemek Doug’ta, “Bu süreci alıp birlikte çalışmak üzere farklı görevleri kapsayan ekipleri bir araya getirebilirsem ne kadar güçlü olabileceğimi hayal etmeye başladım.” düşüncesini oluşturmuştur. Bakım merkezinde yaptığı bir günlük gözlem boyunca çocuklarla empati kurmaya çalıştı. Hastane doktorları, personelleri, çocuk müzesi uzmanları ve çevresindeki insanlardan da yardım alarak, “Macera Serisi” adını alacak tarayıcının ilk protopini yarattı. Zemin, tavan, duvarlar ve tüm donanım dahil olmak üzere makinanın dışına ve odadaki her yüzeye çıkarmalar yapıştırılarak, MRG makineleri farklı hikayelerin içine gizlendi. Ayrıca makine operatörleri için bir metin hazırlanarak küçük hastalarını macera boyunca yönlendirmelerine, olanak tanındı.  Korsan ve uzay gemisi gibi maceralarla birlikte toplam dokuz farklı macera serisi hazırlanarak uyutulması gereken pediatri hastası sayısında çarpıcı oranda düşüş, hastane ve hasta memnuniyetinde ciddi artış sağlandı.

 

 

Ancak Doug için en büyük ödül, altı yaşında çocuğun korsan gemisinde tarama yapılması sonrasında annesine “Yarın tekrar gelebilir miyiz?” diye sorması olmuştu. Doug’ın bütün çabalarına değmişti [4]. Çocukların aklında sadece o makinadan uzaklaşmak varken, “Macera Serisi’ni” her zaman istiyormuş gibi kabul ettiler.

 

Doug, MRG makinası tasarım sürecinin başlangıcında, iyileştirme çalışması dahilinde yaptığı, disiplinler arası çalışmayı ve tasarım üzerine düşünmeyi gerçekleştirebilirdi. Tasarımda sistematik yol izlemek, tasarım üzerine düşünme sürecini daha geniş bir şekilde ele almaktır. Ayrıca tasarım sürecini disiplinler arası yürütülmesi gereken bir süreç olarak kabul etmek öngörüyü arttırarak, tasarımda beklenmedik durumların yaşanmasını azaltacaktır. Tasarımın iyi bir tasarım olabilmesi için, kavramsal tasarım aşamasında, farklı sektörlerden ve yaş gruplarından kişilerle çalışılması gerekir. İzlenecek düşünce yaklaşımı, multi-disipliner çalışma, multi-disipliner sonuç bilincini içermelidir.

 

Doug’un hikayesinden çıkabilecek diğer sonuç ise, aradığı yaratıcı çözümü, anlam inovasyonu ile bulduğudur. Doug, Macera Serisi ile ilgili yaptığı TED konuşmasında, “Anlam için tasarladığınızda iyi şeyler olacaktır.” demiştir [5]. Anlamlar her zaman ürün başarısını yönetmiştir.

 

 

[1] The Frontier of Design Thinking: Roger Martin and David Kelley https://www.youtube.com/watch?v=rLjj1MWX0bY

[2] Dorst K. Frame Innovation: Create New Thinking by Design, MIT Press, 2015.

[3] http://longevity3.stanford.edu/designchallenge2015/files/2013/09/Bootleg.pdf

[4] Kelley T., Kelley D. Creative confidence: unleashing the creative potential within us all, Crown Business 2013.

[5] Dietz D., Tedx Talks, Transforming healthcare for children and their families. https://www.youtube.com/watch?v=jajduxPD6H4

 

Naz Y. - ANLAM TASARIM ATÖLYESİ

Yorum Yaz