Atölye Çalışmalarında Işık Kirliliğinin Olumsuz Etkilerini Azaltmayı Hedefliyoruz

Gönderildinaz07/06/20190 Yorum

 

Atölye Çalışmalarında Işık Kirliliğinin Olumsuz Etkilerini Azaltmayı Hedefliyoruz

 

Çevremizdeki her şeyi algılayabilmemiz mümkün olmadığı için birçok şeyi filtreliyoruz. Bu filtreleme işlemini gerçekleştirirken, yıldızları filtreden geçirmiyor veya ışık kirliliği yıldızları görmemizi engellediği için geçiremiyor olabiliriz. Yıldızları görme isteği, yıldızlara bakarak hayal kurmak, çok duygusal veya günümüz şartlarında gerekli gelmeyebilir. Fakat doğal olanın ilham verdiği ve yaratıcılığı arttırdığı da bir gerçektir. Doğal olandan uzaklaşarak, kendimizi ne kadar dar bir alana hapsettiğimizin farkında değiliz. Işık kirliliği sadece hayal kurmamızın boyutunu değiştirmiyor, doğal dengenin bozulasına ve canlı nesillerinin tükenmesine de neden oluyor. Işık kirliliğinin olumsuz etkisini arttıran temel neden; ürün, kullanıcı ve tercihler arasında değişken koşullarda birçok çelişkinin olmasıdır.  Anlam Tasarım Atölyesi, bu çelişkinin üzerine giderek ışık kirliliğinin önlenebilmesi için atölye çalışmaları düzenliyor. Bu çalışmalarda, ‘Işık kirliliğini olumlu alışkanlıklar kazanıracak, bir mühendislik ürünü ile nasıl önleyebiliriz?’ sorusunun cevabı araştırılır. Atölye çalışmalarında mühendislik tasarım sürecinde, kavramsal tasarım aşaması farklı meslek ve yaş gruplarından katılımcılarla tamamlanır.

 

Düzenlenen çalışmalarda, anlam odaklı bir mühendislik tasarım süreci aşamalarını uygulamak, eleştiriyi sürecin her aşamasına dahil etmek demektir. Genellikle eleştirinin olumsuzluk içerdiği düşünülür. Fakat eleştiriyi doğru yapabilmek, bir öneri üzerine derinleşebilmeyi sağlamak, alışılmış olanın yıkılmasını ve daha yaratıcı olanın ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Uyguladığımız yöntem; Atölye tarafından tasarlanan kavramsal tasarım metodu, Yaprak Modeli, iyi yapılandırılmış olduğu için yaratıcı özgüven ve cesaret kaybına neden olmadan eleştiri sürecini katılımcılarımızla verimli bir şekilde tamamlayabiliyoruz.  Anlam tasarımına öncelik vererek, disiplinlerarası çalışmalar sonucunda yapılan hızlı prototipler ile ışık kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltabilecek ve hatta durdurabilecek bir mühendislik ürünü tasarlamaya olan inancımız kuvvetlenmektedir. Düzenlenmesi planlanan atölye çalışmaları sonucunda Atölye mühendisleri tarafından tasarlanacak prototipler arasından, katılımcılar ile seçim yapılır. Günde 3 saat süren ve 2 günde tamamlanan, çalışmanın her gününe katılan ve ön hazırlıkları tamamlayan katılımcılar ürün satışlarından, anlaşmalar sonucunda belirlenecek orana göre kâr elde edebileceklerdir.  

 

Anlam Tasarım Atölyesi, düzenlediği atölye çalışmalarında, iş birliği ortamı yaratarak mühendislik tasarım sürecinde farklı olanı ortaya çıkarır. Önemle vurgulanması gereken nokta, çalışmalarımızda aydınlatma endüstrisi ile iş birliği içerisinde olmanın daha faydalı sonuçlar almada başarılı olacağımızın bilincinde olduğumuzdur.

 

 

Naz Y. - ANLAM TASARIM ATÖLYESİ

Yorum Yaz