Hatayı kim kabul eder?

Gönderildinaz07/09/20200 Yorum

 

Hatayı kim kabul eder?

 

Hayat bir deneme yanıma süreci olmasına rağmen iş hayatında hata yapma gibi bir özgürlüğünüz olmayabilir. Yaptığınız hataların nedeni ise işe yeterince hâkim olmamanız, stres yönetimi yapamamanız ve yeterince odaklanamamanız gibi nedenler olduğu düşünülür. Bir hatanın nedeni tek bir kişi değildir. Özellikle birçok kişinin dahil olduğu proje çalışmalarında…. Fakat, genellikle gerçekleşen, kimse hatayı kabullenmez veya birçok kişi hata yaptığının bile farkında olmaz. Diğer bir gerçek ise hatayı abartarak tramvatik bir olaya dönüştürmektir. Hata olması durumunda çözüm önerilmesi yerine bireylerin kendini kurtarma mücadelesine neden olan birçok   etken olabilir. Gerçek bir takım kültürünü oluşturamamak da bunlardan biridir. Organizasyonlarda takım kültürünün oluşturulamaması, bireyler arasında rekabete ve hatayı kabul etme cesaretinin gösterilmemesine neden olmaktadır. Böyle bir kültürde konu ile ilgili yorumlar yapılır ve günah keçisinin atanmasının ardından hatanın çözüldüğü varsayılarak konu kapatılır.

 

Birbirleri ile bağlantılı işi yapan kişilerin oluşturduğu grup, iş hayatında akıl almaz bir şekilde takım olarak kabul edilebiliyor. Halbuki, adil davranabilmek, ortak bir amaç belirleyebilmek, tarafsızca sorgulayabilmek, iletişimde saygıyı koruyabilmek ve takım üyelerinin yaratıcı özgüvenlerini yıpratmamak gibi takım kültürünün oluşturulabilmesi için gerekli davranış kriterleri vardır. Çalışmalarda bu kriterleri destekleyen güven ortamı yaratmak, uğraşamaya değecek bir emek işidir. Bu ortamı yaratmak için göstereceğiniz uğraş liderlik becerilerinizi geliştirecektir.

 

Mühendislik tasarım süreci de düşünce yaklaşımlarının uygulandığı bir deneme yanılma sürecidir. Anlam Tasarım Atölyesi’nde [1] yürütülen takım çalışmalarında ‘hata’ bir fırsat olarak görülür. Bir takım çalışmasında meydana gelen hata, geliştirilebilir yeni bir yönteme veya ürüne işaret eder. Hatanın tekrar etmemesi için çözüm daha dikkatli olmak gibi bir uygulama değildir. Hatanın nedeni için bir günah keçisi aranmaz, hata kabul edilir ve anlam tasarlanarak çözüm üretilir. Önceki yazımda da bahsettiğim gibi anlam odaklı tasarımcı düşünce yaklaşımı olan Yaprak Model’ini karşılaştığınız sorunları analiz etmek ve çözüm tasarlamak için uygulayabilirsiniz [2].

 

Hatalardan gelişmeyi ve öğrenmeyi sağlamak için karşılaştığınız olayı kendinize anlatın; bu hatanın oluşmasındaki kişileri ve hataya neden olabilecek etkenleri belirleyin. Bir hatayı analiz ederken, kültür farklılıklarını ve duyguları da dikkate alarak eleştirel düşünme becerilerinizi kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede hatadan öğrenebilir ve organizasyonel olarak uygulanabilecek bir çözüm önerebilirsiniz. Sizin sağlayacağınız bu katkı, hatayı kabul etme cesaretinin diğer bireylerde de oluşmasını sağlayacaktır.

 

Naz Y. - ANLAM TASARIM ATÖLYESİ (MEANING CREATION LAB)

 

 

[1] https://www.anlamtasarimatolyesi.com/what-we-do

[2] https://www.anlamtasarimatolyesi.com/blogs/sorunlar%C4%B1-anlam-tasarlayarak-cozebilirsiniz

 

 

 

 

 

Yorum Yaz