Stratejik Uygulama Olarak Yaprak Modeli

Gönderildinaz09/04/20190 Yorum

Stratejik Uygulama Olarak Yaprak Modeli

 

Mühendislik tasarım sürecine sistematik yaklaşmak, etkili bir strateji uygulama yöntemidir. Strateji planlama ve uygulama arasındaki belirsizlikler (bir kurumun iç kültürünü şekillendirmek ve yaymak, yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek ve farklı bakış açıları sağlamak) iyi yapılandırılmış bir tasarım metodu ile giderilebilir. Sistematik yaklaşımı mühendislik tasarım sürecinde benimsemek, önerilen bir metodun aşamalarını tamamlamak, sadece bir eylem dizisi uygulamak değil, birçok farklı ve önemli faktörleri değerlendirmektir. Fakat birçok etken faktörün değerlendirilmesi, geleneksel tasarım metodu uygulamaları ile yeni yönlerin keşfedilmesinde yeterli olmayabilir. Bu yetersizliği oluşturan, geleneksel tasarım yaklaşımlarının fonksiyon odaklı olmasıdır. Ürünün fonksiyonuna odaklanmak, rekabette geçici tatminler kazanılmasını sağlayacaktır. Teorik bilginin pratiğe dönüştürülme becerisine dayanan ürün performansı, ürün özelliklerinden sadece birini oluşturur. Bu özellik müşteri sadakati kazanmak için yeterli değildir. Rekabetteki hız ve bu yarışta üstünlük sağlama endişesi ürün fonksiyonun yeterli olmadığının bir göstergesidir.

 

Bir mühendislik ürününün, tasarım sürecini Yaprak Modeli aşamaları ile sistematik hale dönüştürmek, rekabetin kıyas noktası olarak değerlendirilmemesini ve mavi okyanus stratejisine geçişi sağlayacaktır.  Rekabeti ciddiye alınmanın önemi elbette bilinmektedir. Fakat mühendislik tasarım sürecinde daha kazançlı olabilecek sonuçlar elde etmek için farklı yönlerin keşfedilmesi gerekir. Anlam odaklı tasarım modeli olan Yaprak Modeli ile bunu sağlamak mümkündür. Mühendislik tasarım sürecinde, anlam tasarımına öncelik verilerek müşterilerin ve kullanıcıların sadakat ve güveni kazanılır. Ayrıca, Yaprak Modeli ile mavi okyanusa geçiş, uzun süreli ticari başarılar ve üstünlükler kazandıracaktır. Sektörde ilham kaynağı olabilecek ürünlerin tasarımı için Yaprak Modeli aşamalarını uygulanarak ticari getirisinden endişe duyulan ürünlerden uzun süreli ticari başarı ve üstünlük elde edilmesi sağlanabilir. Bunu gerçekleştirebilmek mevcut kapasite ile yapılabilecek farklı yorumlara dayanır. Böylece alışılmış olan seçimlerin dışına çıkılarak yeni olan yaratılır.

 

Mühendislik tasarım sürecinde yaşanan karmaşalar ve zorluklar, doğru bir sistematik uygulama ile öngörü arttırılarak, azaltılabilir. Yaprak Model’inin uygulanması, tasarım ekibinin süreci yüksek öngörü ile tamamlamalarını sağlayacaktır. Model, araştırma alanı olarak sektörde mevcut ürünlerin incelenmesi önermez ve insan davranışlarını inceleme ve analiz etmeye yönelik tasarımcılara yöntem sunar. Dolayısıyla insan davranışlarına odaklanarak mühendislik tasarım sürecinde mavi okyanuslarda yeni ve farklı yönler keşfedilir.

 

Naz Y. - ANLAM TASARIM ATÖLYESİ

 

Yorum Yaz