Tasarım Sürecine Farklı Yaklaşıyoruz

Gönderildinaz13/03/20190 Yorum

Tasarım Sürecine Farklı Yaklaşıyoruz

 

 

Atölye çalışmalarında, mühendislik tasarım sürecinde kavramsal tasarım sürecini katılımcılarımız ile birlikte tamamlıyoruz. Mühendislik tasarım sürecinde genellikle ürünün işlevsel, teoriye dayanan hesaplamalarına öncelik ve çoğunlukla fazlaca önem verilir. Ürünün işlevsel özelliklerini belirlemek diğer bir deyişle, teoriyi pratiğe dönüştürmek kesinlikle önemlidir ve dikkatle tamamlanması gerekir. Fakat, performans, ürünün özelliklerinden sadece biridir. Ürün ve kullanıcı arasındaki bağın, ürün performansına dayandığını düşünmek, geçici tatmin sağlamak için yeterli olacaktır. Büyük bir çoğunluğun, bir ürün satın almadan önce farkında olduğu gerçek, kısa bir süre sonra yeni modelinin çıkacağı ve daha iyi işlevsel özelliklere sahip olacağıdır. Bu farkındalık ise gelecek olan bir ürünle, mevcut ürünlerin rekabette kalma şansını azaltır. Rekabet döngüsü içerisinde olmanın kazandıracağını düşünmek ise kısa vadede rahatlatıcı olabilir. Rekabette tek bir yön üzerine odaklanmak birçok durumun gözden kaçmasına, iyi bir ürünü kullanıcıya sunarken, çevre sorunlarını arttırmaya da neden olabilir.

 

Bunların önüne geçebilmek için iyi yapılandırılmış bir metot; Yaprak Modeli, kavramsal tasarım sürecinde uygulanarak, rekabette, daha önce kesinlikle fark edilmemiş yeni bir yön keşfedilebilir. Zor ve karmaşık olan mühendislik tasarım sürecinde, kavramsal tasarım aşamasında öngörüyü arttırarak, karmaşıklığı azaltabiliriz.

 

Atölye çalışmalarımızda Yaprak Modeli aşamalarını uyguluyoruz. Sürece anlam tasarımına öncelik vererek başlıyoruz. Araştırmalarımızı kültürü oluşturan insan davranışları üzerine yapıyoruz. Farklı düşünerek, ortak bir amaç belirleyerek, süreci yürütüyoruz. Ürünün işlevini, prototip yapım aşamasında değerlendiriyoruz.  Süreç sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar bizi mutlu ediyor hatta şaşırtıyor çünkü eleştirel düşünmeyi kendi çözüm önerilerimiz üzerinde derinleşmek için kullanıyoruz. Eleştiriyi, destekleyici veya cesaret kırıcı yorumlar olmadan tarafsızca yapabiliyoruz bu sayede bireysellikten uzak ‘yeni’ olanı yaratabiliyoruz.

 

Atölye çalışmalarında uyguladığımız kavramsal tasarım sürecini, düşüncenin evrensel yapısıyla ilişkilendirebiliriz. Ortak bir amaç doğrultusunda düşünüyoruz. Farklı bakış açılarına göre hazırlanan önerileri değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeleri, mevcut bilgimize ve tecrübelerimize dayanarak yapıyoruz. Oluşabilecek etkiler üzerine tartışıyoruz. Ortak bir sonuca varıyoruz.

Çalışmalar sonrasında üretime geçebilmek için teoriyi kullanıyoruz.

 

Farklı meslek ve yaş gruplarından katılımcılar ile bu süreci tamamlamak, farklı bakış açıları ile sorunu farklı yönlerden değerlendirmeyi sağlayarak ve ‘yeni’ olanı keşfetme sürecini hızlandıracak ve verimi arttıracaktır. Hızın, bahsedilen alışılmış rekabet döngüsünden çıkılabilmesi için bir teşvik olacağı düşünülmektedir.

 

Naz Y. - ANLAM TASARIM ATÖLYESİ

 

 

Yorum Yaz