Uyum Farklılıklar İçerir!

Gönderildinaz09/09/20200 Yorum

Uyum Farklılıklar İçerir!

 

Takım oyuncusu olmak için kendi kurallarınızı ihlal etmek zorunda değilsiniz. O halde nedir takım ve takım oyuncusu olmak? Birçok firmanın farklı departmanları veya herhangi küçük bir topluluk kendini takım olarak düşünebilmekte fakat takım kültürüne uygun davranamamaktadır. Bu kültürün oluşturulamamasında oyuncuların, duygusal zeka becerilerini kullanmaması veya bu becerilerinin farkında olmamaları neden olmaktadır. Karışıklıkları çözümleme kabiliyetiniz duygusal zekanızı ne kadar kullandığınızın göstergesidir. Takım kültürünü tam oluşturamamış topluluklarda ise karışıklıklar her zaman vardır.  Takım kültüründe karar verme sürecini anlayamamak veya fikir ayrılıklarından yola çıkarak ortak bir karar alamamak gibi karışıklıklar yoktur.

 

  1. Takım oyuncusu kişisel sınırlarını korumalıdır.

Bir takımı yaratıcı ve benzersiz yapan oyuncularındaki beceri farklılıklarıdır. Birbirine benzer alışkanlıklara ve düzene sahip oyuncuların çalışmaları tekrara düşme riskini içermektedir. Her oyuncunun kendi bireysel amacına uygun alışkanlıkları ve iş disiplini farklı olabilir. Bu farklılıkların diğer oyuncuları tedirgin etmesi takım kültürüne aykırı bir durumdur. Diğer bir deyişle takımın ortak bir amacının olmadığın gösterir. Yani bahsedilen sadece bir topluluktur. Bir takım çalışmasının üyesiyseniz kendi sınırlarınızı, öz–disiplin kurallarınızı ve alışkanlıklarınızı ihlal etmeniz gerekmez.

 

  1. Takım oyuncusunun farklı görüşleri olmalıdır.

Birbirinin görüşünü destekleyen takım üyeleri nasıl yenilikçi ve farkı fikirler üretebilir? Farklı fikirlerinizi paylaşmak zorundasınız, gelişmeyi ve üretkenliği sağlamak için. Takım kültürü, oyuncuların farklı fikirlerdeki değerleri bulmasını ve bu farklılıklara saygıyı duymayı içerir. Bir oyuncunun herhangi bir fikri espiritüelliğin en alt seviyesi olan alaycı bir tavırla karşılık buluyorsa, bu bir sözlü saldırganlıktır [1]. Takım kültüründe sözlü saldırganlık ve alaycılık gibi psikolojik tacize neden olan davranışlar yoktur. Hiçbir birey bir topluluğun özgüvensiz karakterinin tacizine maruz kalmak zorunda değildir. Takım oyuncusu olmak bireyin kendisini geliştirmesini sağlar, farklı görüşleri değerlendirerek, sorgulayarak. Takım kültürü bireyin kendisini yetersiz hissetmesine neden olmaz. 

 

  1. Takım oyuncusu iyi bir dinleyici olmalıdır.

Oyuncuların işbirliğini güçlendirici yönlerden biri de iyi bir dinleyici olmalarıdır. Birey iyi bir dinleyici olarak empati yapma becerilerini geliştirebilir. Diğer oyuncuların bakış açılarını ve ne hissettiğini anlayabilmek takım içerisinde işbirliğini pekiştirecektir. Takım kültüründe, oyuncular arasında rekabet yoktur.

 

  1. Takım oyuncuları geribildirimler ile gelişmeyi sağlar.

Geribildirim, takım oyuncusunun doğaçlama yapma becerisini kullanabileceği bireysel şanstır. Oyuncunun kendisini takım üyelerine daha iyi tanıtabilme ve üyeleri daha iyi tanıma aracıdır. Sorgulamak, eleştirilmek her ne kadar tehdit olarak algılansa da, fikir geliştirmek için gereklidir. Zorlayıcı bir durumda, doğaçlama yaparak anlam çıkarmak takım oyuncusunun faydalı bir geribildirim vermesini sağlar.

 

  1. Takım oyuncuları kültürel buzdağının farkında olmalıdır.

Takım oyuncusu, bir fikri önyargısız değerlendirebilmek kültürel buzdağının [2] görünmeyen kısmında yer alan bireysel değerleri dikkate almalıdır. Hayat tecrübesi, dünya görüşü, düşünce kalıpları, kişisel değerler, sosyal beceriler ve daha birçok buz dağının görülmeyen kısmında yer alan özellikler takım kültürü için gerekli farklılıkları sağlar.

Takım içerisindeki farklılıklar, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıracaktır. Uyum, bireysel amacınıza uygun ortak bir amaç için çalışarak sağlanabilir! Bireysel amaçları, alışkanlıkları değiştirmek bireyi takım oyuncusu yapmayacaktır.  Kendi sınırlarını koruyabilen birey, takım oyuncusu olup, ilham verebilir.

 

Naz Y. – ANLAM TASARIM ATÖLYESİ (MEANING CREATION LAB)

 

[1] Ursula Markham, Zor İnsanlarla Başa Çıkma Yolları

[2] https://www.aacu.org/sites/default/files/files/hips/Beyondthetipoftheiceberg.pdf

Yorum Yaz